Seinen Sunday

Inspirational comic pages.

Jackals Hyung-Jin Kim manhwa seinen
April 18, 2014 at 12:02pm
3 notes

Jackals by KIM Hyung-Jin

Mikai no Hoshi Uncivilized Planet Matsumoto Jiro seinen manga
April 17, 2014 at 12:02pm
1 note
Mikai no Hoshi by MATSUMOTO Jiro

Mikai no Hoshi by MATSUMOTO Jiro

Sunny Matsumoto Taiyou seinen manga
April 16, 2014 at 12:02pm
5 notes

Sunny by MATSUMOTO Taiyou

Omoide Emanon Memories of Emanon Kenji Tsuruta seinen manga
April 15, 2014 at 12:02pm
12 notes

Omoide Emanon by TSURUTA Kenji

Kasutoro Shiki Abstraction Shintaro Kago seinen manga
April 14, 2014 at 12:03pm
29 notes

Kasutoro Shiki (Abstraction) by KAGO Shintaro

What's Michael? Makoto Yobayashi seinen manga
April 13, 2014 at 12:02pm
39,809 notes
Reblogged from idealcat

What’s Michael? by KOBAYASHI Makoto

(Source: idealcat, via trainerdekunut)

Undercurrent Tetsuya Toyoda seinen manga
April 12, 2014 at 12:02pm
3,764 notes

Undercurrent by TOYODA Tetsuya

Innocent Sakamoto Shinichi seinen manga
April 11, 2014 at 12:02pm
81 notes

Innocent by SAKAMOTO Shinichi

Exoskull Zero Yamaguchi Takayuki seinen manga
April 10, 2014 at 12:02pm
1 note

Exoskull Zero by YAMAGUCHI Takayuki

Planetes Makoto Yukimura seinen manga
April 9, 2014 at 12:02pm
10 notes

Planetes by YUKIMURA Makoto